vanhemmuusmatka logo

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi Vanhemmuusmatka Oy:n verkkokauppaa. Kerromme myös, mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi: Vanhemmuusmatka Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Vanhemmuusmatka Oy
Tulkkilantie 31, Kokemäki
puh. 050 550 1430
info@vanhemmuusmatka.fi
Y-tunnus: 3257596-8

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Keräämme asiakkaan antamia henkilötietoja, sekä käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Käytämme asiakkaan henkilötietoja Vanhemmuusmatka Oy:n ja asiakkaan väliseen:

 • Asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon.
 • Tilausten, maksamisen, laskutuksen ja toimitusten hoitamiseen.
 • Kampanjoiden ja uutuustuotteiden markkinointiin.
 • Liiketoimintamme kehittämiseen ja suunnitteluun.

Asiakasrekisterin pitämisen perusteena on Vanhemmuusmatka Oy:n ja asiakkaan tilauksen perusteella syntynyt sopimussuhde.

Asiakasrekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakkaasta seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • tilaushistoria
 • asiakasnumero
 • asiakastilin luontipäivämäärä (rekisteröitynyt asiakas)
 • käyttäjätunnus ja salasana (rekisteröitynyt asiakas)
 • kirjautumiskerrat ja viimeisin kirjautumispäivämäärä (rekisteröitynyt asiakas)

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn kesto

Saamme asiakasta koskevat tiedot asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan. Voimme kerätä, tallettaa ja päivittää tietoja myös muista Vanhemmuusmatka Oy:n henkilörekistereistä.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa ja tiedot ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Verkkokaupan asiakkaan maksutiedot ovat Paytrail Oyj:n rekisterissä. Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. 

Tietoja käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Verkkokaupan asiakasrekisterin sähköiseen aineistoon on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Sähköisen rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisteri sijaitsee tietoturvallisesti palvelimilla, jonne on estetty pääsy asiattomilta.

Verkkokaupan asiakkaan oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@vanhemmuusmatka.fi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/).

Evästeet

Käytämme eväs­teitä verkkokaupan ominaisuuksien toteuttamiseen, palvelun käytön analysointiin, sosiaalisen median ominaisuuksien tarjoamiseen sekä mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen. Voit halutessasi antaa suostumuksen evästeiden käyttöön verkkokaupan evästeasetusten kautta.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram